Пълно манипулационно здравно обслужване - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, поставяне на абокат, включване на системи и др. Обадете се на Вашата медицинска сестра
Пълно манипулационно здравно обслужване - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, поставяне на абокат, включване на системи
Обадете се на вашата лична частна медицинска сестра на телефон 0889 066 661
Сестра.БГ извършва поставяне на уретрален катетър само на пациенти жени. Поставянето на катетър на мъже се извършва по правилник от доктор. Цена: 40 лв.

Поставяне на уретрален катетър на жена

Цена за катетър на жена: 45 лв.

Медицинска сестра включва система
тел.: 0889 066 661
Поставянето на уретрален катетър на жена е една от компетенциите на всяка медицинска сестра. Медицинските сестри на Sestra.bg са добре подбрани и високо-квалифицирани при поставянето на уретрални катетри. Често ни се обаждат пациенти с молба за поставяне на уретрални катетри на техни близки – мъже. Всеки път ние отказваме, защото не е етично да не спазваме медицинските догми, според които медицинските сестри нямат право да поставят уретрални катетри на мъже. При мъже тази манипулация се прави само от лекар.

По друг начин стои този въпрос при жените. При жени поставянето на уретрален катетър се прави и от медицинска сестра. Често се налага ползването на тази манипулация в оздравителния процес при много пациентки, до възстановяване на първоначалното им състояние.

Ако вашия близък е жена и се налага поставяне на уретрален катетър, медицинските сестри на Sestra.bg могат да извършват тази манипулация по всички норми и правила на добрата практика.

Позвънете сега! Телефонът е 0889066661.