Пълно манипулационно здравно обслужване - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, поставяне на абокат, включване на системи и др. Обадете се на Вашата медицинска сестра
Пълно манипулационно здравно обслужване - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, поставяне на абокат, включване на системи
Обадете се на вашата лична частна медицинска сестра на телефон 0889 066 661
Превръзката на гастростома се извършва през индивидуални интервали на различните пациенти

Превръзка на гастростома

Цена: 35 лв.

Медицинска сестра включва система
тел.: 0889 066 661
При живот с гастростома за доброто здраве на пациента се налагат да се полагат специфични грижи за гастростомите. Една от тези грижи е превръзката на гастростомата. Честотата на превръзки на гастростомата е индивидуална при всеки пациент.